....MAKÁM NA TOM VE DNE V NOCI, ABY SE BRZY ZAPLNIL, PROSÍM O STRPENÍČKO .-)