169999225128298 UA-54791752-1

Děti milují malované obrázky,  možná, aby jim přiblížíly složitý okolní svět . Umožněte jim, s mou pomocí, vykouzlit pokojíček či dětský koutek, ve kterém se budou cítit jako v pohádce. 

Já jako dítě milovala procházky k jedné chalupě s veverkou na fasádě. Dodnes se tam, z nějakého sentimentu, i po letech, ráda vracím. Dovolte svým dětem zažít stejný pocit,  který bude součástí jejich vzpomínek i v dospělosti.

Vymaluji Vám, ale jakýkoliv prostor od čekáren zdravotních zařízení, po kavárny, salóny, cvičebny atp. Jak při malbě interiéru, tak exteriéru používám vždy speciální barvy tomu určené a obrázky vydrží leta krásné!