Děti milují malované obrázky,  možná proto, aby jim přiblížily složitý okolní svět . Umožněte jim, s mou pomocí, vykouzlit pokojíček či dětský koutek, ve kterém se budou cítit jako v pohádce. 

Vymaluji Vám, ale jakýkoliv prostor od čekáren zdravotních zařízení, po kavárny, studia, cvičebny atp. Jak při malbě interiéru, tak exteriéru používám vždy speciální barvy tomu určené a obrázky vydrží leta krásné!